niedziela, 26 marca 2017

Zdobyliśmy certyfikat „Szkoły Dobrego Wychowania”Z przyjemnością informujemy, że Zespół Szkół w Wojborzu zdobył certyfikat „Szkoły Dobrego Wychowania”. Przypominamy, że ten tytuł jest efektem kilkumiesięcznej pracy całej społeczności szkolnej w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. Zadania realizowane w ww. projekcie miały na celu zapoznanie uczniów ze standardami dobrego wychowania oraz wskazaniem, jaki ma ono wpływ na codzienne życie.
Od października 2016 do marca 2017 zrealizowaliśmy następujące zadania:
- wykonanie plakatów na temat: „Mój wygląd świadczy o mnie” oraz pokaz strojów: codziennego, galowego, sportowego;
- pogadanki z wychowawcami  oraz prace plastyczne na temat: „Jestem grzeczny i nie wstydzę się swojego zachowania”;
- prace literackie na temat: „Moje zachowanie świadczy o mnie”;
- międzyklasowy konkurs „Mistrz savoir- vivre”.
Koordynatorki projektu: Magdalena Osicka, Marta Kijanka


piątek, 24 marca 2017

Czy jestem bezpieczny?W dniu 21.03.2107 uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum mieli okazję uczestniczyć w pogadance prowadzonej przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku. Podczas szkolenia poruszono tematy odpowiedzialności karnej nieletnich za nadużywanie środków odurzających, przemoc domową i rówieśniczą, zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu, a także zagrożenia i postępowania w razie ataku terrorystycznego.
                                                                                                             
                                                                                                                             Izabela Bałyswtorek, 7 marca 2017

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego21 lutego to Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, ponieważ w tym dniu były jeszcze ferie zimowe, uczniowie naszej szkoły obchodzili go 27 i 28 lutego. Pod opieką pani Marty Kijanki, na lekcjach języka polskiego oraz na zajęciach technicznych przygotowywali okolicznościowe plakaty, które promują nasz język ojczysty oraz zachęcają do używania poprawnej polszczyzny.
Na zajęciach omawiano również kwestie poprawności ortograficznej, mówiono o konieczności używania znaków diakrytycznych (tzw. ogonków) oraz o tym, że język polski jest jednym z najtrudniejszych języków świata.
Marta Kijanka

piątek, 27 stycznia 2017