czwartek, 28 kwietnia 2016

Lekcja bankowościW ramach tygodnia matematyki w szkole uczniowie uczestniczyli w nietypowej lekcji matematyki, którą przeprowadziła pani z banku PKO BP przy współpracy z panią Iwoną Łabuz - opiekunką naszych szkolnych SKO-wiczów.  Dzięki tej dydaktycznej lekcji uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy związanych z funkcjonowaniem banku.
Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w tej lekcji, chętnie zadawali pytania. Przedstawicielka banku przedstawiła informacje na temat lokat bankowych, kont, przelewów bezgotówkowych, pożyczek , kredytów, stóp procentowych oraz kapitalizacji odsetek.  Mogli zobaczyć wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA i dowiedzieć się na co powinni zwrócić uwagę przy czytaniu tego wyciągu. Otrzymali również przykładowy wyciąg z konta i obliczali saldo lub kwotę operacji.
Uczniom lekcja bardzo się podobała. Myślę, że pozwoliła im nie tylko na zapoznanie się z funkcjonowaniem banku, ale również pomoże w przyszłości dokonać świadomego wyboru zawodu.
M. Osicka


NOC W SZKOLE!!!!Warsztaty taneczne
    Dwudziestego drugiego kwietnia zespół „Lajkonik” w godzinach popołudniowych z wielkimi bagażami przybył do szkoły na nocne warsztaty taneczne, które przygotowała Pani Violetta Wójtowicz. Po zakwaterowaniu i znalezieniu miejsca na spanko, rozpoczęły się ćwiczenia taneczne, wytrzymałościowe i sprawnościowe. Pan Maciek  dał wycisk taneczny dzieciakom, a Pan Piotr z synem Filipem wycisk sprawnościowy i pokaz karate. Przy blasku księżyca  dzieciaki upiekły kiełbaski i wróciły do szkoły, aby przygotować się do snu. Po kilku godzinach snu, smacznym śniadanku przygotowanym przez rodziców, wczesnym rankiem ponownie byli zwarci i chętni do dalszych przygód muzycznych. Jednak to co dobre szybko się kończy, czas rozstania przyszedł bardzo szybko.
Ciekawostka!!!! W soboty dzwonek w szkole nie dzwoni…….
                                           
                                     Opiekunowie: V.Wójtowicz, A. Nykiel


niedziela, 24 kwietnia 2016

TYDZIEŃ MATEMATYKI W SZKOLESCENARIUSZ
„TYGODNIA MATEMATYKI W ZESPOLE SZKÓŁ W WOJBORZU”
pod hasłem
„Matematyka jest kluczem do nauki, którego nie można zgubić,
więc spróbuj ją polubić"

Termin: 25.04.2016r. – 29.04.2016r.
Miejsce: Zespół Szkół w Wojborzu
Odpowiedzialni: Magdalena Osicka
Nauczyciele wspomagający: nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, matematyki, techniki, informatyki, języka angielskiego i języka niemieckiego.
CELE:
1. Popularyzacja wiedzy matematycznej wśród jak najszerszego kręgu uczniów, rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań i talentów matematycznych wśród uczniów;
2. Wzbogacenie słownictwa matematycznego oraz wiedzy matematycznej;
3. Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi, logicznego myślenia, prezentowania swojej wiedzy publicznie, czytania tekstów matematycznych oraz stosowania zasad zgodnej rywalizacji;
4. Wdrażanie uczniów do pracy zespołowej i współzawodnictwa;
5. Wykorzystywanie matematyki podczas nauczania innych przedmiotów tj. technika, informatyka, język angielski, język niemiecki;
6. Zagospodarowanie uczniom czasu wolnego;
7. Umożliwienie uczniom wykazania mocnych stron poprzez udział w różnego rodzaju konkursach matematycznych;
8. Promowanie matematyki od pierwszego etapu edukacyjnego w szkole.
 PLAN DZIAŁAŃ:
CZĘŚĆ I:
UDZIAŁ UCZNIÓW W KONKURSACH MATEMATYCZNYCH:
- Klasy I SP - konkurs plastyczny "Figurolandia - świat złożony z figur geometrycznych"
- format pracy A4, technika dowolna - odpowiedzialne panie K. Bogacz, V. Wójtowicz
- Klasy II i III SP - konkurs plastyczny "Cyfrolandia - świat złożony z cyfr" - format pracy A4, technika dowolna - odpowiedzialne panie R. Kuźlak, I. Łabuz, M. Tarasiuk, A. Nykiel
- Klasy III-IV SP- "Matematyczny Robot" - matematyka a fantastyka" na największego i najbardziej wymyślonego robota z brył przestrzennych - odpowiedzialni nauczyciele: A. Nykiel, M. Tarasiuk, M. Osicka, K. Kubiesa
- Klasy IV- VI SP - plakat "Humor matematyczny" - odpowiedzialni nauczyciele: M. Osicka, K. Kubiesa
- Klasy 1-3 Gimnazjum - plakat "Reklama Matematyki" - odpowiedzialni nauczyciele: M. Osicka, K. Kubiesa

CZĘŚĆ II:
UDZIAŁ UCZNIÓW W WARSZTATACH EDUKACYJNYCH:
- "Matematyka po angielsku" - odpowiedzialna pani Aleksandra Socha
- "Matematyka po niemiecku" - odpowiedzialna pani Jowita Włodarska
- "Origami matematyczne" - odpowiedzialna pani Marta Kijanka
- "Tangramy\" - odpowiedzialna pani Magdalena Osicka
- "Konstrukcje z klocków" - odpowiedzialny pan Karol Kubiesa
- "Sekrety banku" - lekcja z przedstawicielem banku PKO BP - odpowiedzialna pani Iwona Łabuz

CZĘŚĆ III:
UDZIAŁ UCZNIÓW W PROJEKTACH EDUKACYJNYCH, DŁUGOTERMINOWYCH:
-        album „Symetria osiowa w architekturze”, klasy VI, odpowiedzialni pan Karol Kubiesa, pani Magdalena Osicka,
-        album „Rekordy Guinessa w dziedzinie matematyki”, klasy V, odpowiedzialni pan Karol Kubiesa, pani Magdalena Osicka,
-        album „Wielcy Matematycy”, klasy IV, odpowiedzialni pan Karol Kubiesa, pani Magdalena Osicka,
-        prezentacja multimedialna, klasy 1, 2 i 3 Gimnazjum - do wyboru następujące tematy: „Sławni matematycy”, „Matematyka wokół nas”, „Matematyka na co dzień”, odpowiedzialni – pan Artur Aderek i pani Magdalena Osicka.

CZĘŚĆ IV:
PODSUMOWANIE TYGODNIA MATEMATYKI:
-        wyłonienie laureatów konkursów,
-        podsumowanie warsztatów,
-        przygotowanie wystawy prac matematycznych na korytarzu szkolnym.
SCENARIUSZ OPRACOWAŁA: Magdalena Osicka