piątek, 28 kwietnia 2017

WITAJ MAJOWA JUTRZENKODzisiaj 28 kwietnia świętowaliśmy ważne dla naszego kraju wydarzenia: Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Odbyła się uroczysta akademia, w której wzięły udział wszystkie klasy.
226 lat temu posłowie wybrani przez obywateli Rzeczypospolitej przyjęli pierwszą europejską konstytucję. W swoim wystąpieniu uczniowie kl. V, VI i II gimnazjum przybliżyli znaczenie tego wydarzenia w historii naszej Ojczyzny. Przypomnieli tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791r. i wyjaśnili, dlaczego jest to nadal tak ważny dla Polski dzień. Zwrócono uwagę na doniosłość Konstytucji 3 Maja. Po odśpiewaniu hymnu narodowego uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, oddający klimat walk narodowowyzwoleńczych, emigracji podczas zaborów i ucisku Polaków przez  zaborców.
Ten dzień jest wspaniałą okazją, by uzmysłowić rolę i znaczenie takich słów jak Ojczyzna i Patriotyzm. Przybliża on fakty z historii Polski, często zapomniane i nie do końca rozumiane przez dzieci i młodzież.
M. Ciosek poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Egzamin gimnazjalny

Tegoroczne Święta Wielkanocne były dla uczniów klasy III gimnazjum
czasem ostatnich powtórek materiału przed egzaminem gimnazjalnym.
Egzaminy odbyły się w dniach 19, 20,21 kwietnia. Uczniowie zmierzyli
się z zadaniami z historii, wos-u, j.polskiego, nauk przyrodniczych,
matematyki oraz j. obcego. Na wyniki uczniowie muszą poczekać do
połowy czerwca.
Sylwia Kłysz


czwartek, 20 kwietnia 2017

Biblioteka Zespołu Szkół w Wojborzu dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji NarodowejZ przyjemnością informujemy, że Zespół Szkół w Wojborzu otrzyma wsparcie finansowe w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
W ramach otrzymanych funduszy biblioteka szkolna zostanie wzbogacona w nowe woluminy przeznaczone dla uczniów i młodzieży szkolnej.   Program ten ma na celu poprawę stanu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w całej Polsce. Szkoła nasza po raz pierwszy otrzymała dofinansowanie na w/w cel.
Nasza szkolna biblioteka to nie tylko wypożyczalnia woluminów ale również pomieszczenie czytelnicze wraz z komputerami i dostępem do Internetu.
W bibliotece naszej pracuje pani Dagmara Łastowska – wieloletni doświadczony nauczyciel bibliotekarz, potrafiący skupić wokół swojej osoby dzieci i młodzież zarażając ich pasją poznawania wiadomości poprzez czytelnictwo.niedziela, 16 kwietnia 2017

Narodowy Program Rozwoju CzytelnictwaZ przyjemnością informujemy, że Zespół Szkół w Wojborzu otrzyma wsparcie finansowe w ramach  „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa”.  Ogłoszenie wyników naborów wniosków znajduje się na stronie Ministerstwa  Edukacji Narodowej.
            Przypomnijmy, że „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.


Dagmara Łastowska
nauczyciel bibliotekarz
Zespołu Szkół w Wojborzu