niedziela, 10 stycznia 2016

Rajd

Ten dzień był wspaniały! To są słowa uczestników kolejnego rajdu. Zdobyliśmy najwyższe wzniesienie Wojborza - Słup. Pogoda przepiękna. Po przygotowaniu ogniska dzieci zajęły się budową szałasu. Rosną architekci i budowniczowie, bo szałas okazał się fantastyczny. Rodzice jak zwykle dopisali. Dopilnowali,żeby dzieci nie zapomniały o kiełbaskach,ponieważ tak były zajęte zabawą przy budowie. Po posiłku czas na zmagania sportowe. W rzucie szyszką do celu I miejsce wśród dziewczynek zajęła Martyna Wrzeszcz, a wśród chłopców Kacper Majka. Gratulacje dla wszystkich. Do zobaczenia wkrótce na turystycznym szlaku. 
Maryla Tarasiuk
wtorek, 5 stycznia 2016

KONKURS FILMOWY„SPOT REKLAMOWY-MOJA MAŁA OJCZYZNA”

I.                  Postanowienia ogólne.
1.      Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Wojborzu.
2.      Koordynatorem konkursu jest nauczyciel polonista Marta Kijanka.
3.      Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum Zespołu Szkół w Wojborzu.
4.      Dopuszczalna jest praca grupowa (max. 5 osób)  lub rodzinna.
5.      Konkurs stanowi przedsięwzięcie, mające na celu wyłonienie najlepszych prac konkursowych, które uczestnik zobowiązuje się przekazać na rzecz Zespołu szkół w Wojborzu.
6.      Konkurs trwa od 15.01.2016 do 10.06.2016, za ostateczny dzień dostarczenia filmu uważa się 10.06.2016
7.      Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu zakończenia roku szkolnego.

II.               Uczestnictwo w konkursie.
1.      Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Zespołu Szkół w Wojborzu.
2.      Wytyczne dotyczące prac przyjmowanych do konkursu filmowego.
Film powinien:
·         Przedstawiać spot reklamowy małej ojczyzny (wsie należące do obwodu szkoły).
·         Trwać max. 2 minuty.
·         Być zrealizowany samodzielnie lub w grupie.
·         Zawierać ścieżkę dźwiękową.
Filmy zawierające informacje pochodzące z zasobów sieci internetowej będą zdyskwalifikowane.
3.      Prace konkursowe należy dostarczyć do koordynatora konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 10.06.2016 roku na adres e-mail m.kijanka@poczta.onet.pl; w temacie należy podać autora/ autorów filmu.
III.           Kryteria oceny prac.
1. Prace konkursowe złożone przez Uczestników oceniane będą przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową złożoną z 5 osób.
2. Komisja Konkursowa oceniać będzie prace konkursowe biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a) wielowymiarowe ujęcie aspektów tematyki (ciekawi ludzie, zabytki, ciekawostki, możliwości spędzania wolnego czasu),
b) nakład pracy włożonej w wykonanie pracy konkursowej,
c) wrażenia artystyczno- estetyczne,
d) wartość merytoryczna.

IV.           Nagrody.

1.      W konkursie filmowym „SPOT REKLAMOWY-MOJA MAŁA OJCZYZNA” uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe za 1,2,3 miejsce.
2.      Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani zamianie na inne produkty.
3.      Nagrody zostaną wręczone przez Organizatora Konkursu w dniu zakończenia roku szkolnego.

Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu-pani Marta Kijanka, sala 109.